Nieuwe tarief kilometervergoeding is gekend! 


KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER - KILOMETERVERGOEDING

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 werd op 17.06.2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is hierbij van belang?

 

Voor wie geldt dat alweer? De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. Men kan datforfait dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap als die met zijn eigen auto of die van zijn partner een beroepsmatige verplaatsing maakt. 

Hoeveel? Zoals elk jaar wordt het tarief ook dit jaar geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2021 bedraagt de forfaitaire vergoeding € 0,3707 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot 30 juni 2022. Het gaat om een stijgingvan 4,66% ten opzichte van vorig jaar, toen het tarief € 0,3542 bedroeg. Een hogere km-vergoeding is mogelijk, maar dan moet u wel die hogere gemiddelde kostprijs per kilometer kunnen bewijzen.  


De beroepsmatige kilometers die met een privéauto afgelegd worden, kunnen vanaf 1 juli 2021 belastingvrij vergoed worden tegen een tarief van € 0,3707 per kilometer.  Bron: Belgisch Staatsblad

(klik logo om te bekijken)